Sherbimet

Sherbimet te kontabilitetit

 

 

LIBER MBAJTJE

 Libri i blerjes
 Libri i shitjes
 Libri i arkes

PASQYRAT FINANCIARE

 Pasqyra e te ardhurave
 Bilanci i gjendjes
 Cash Flow
 Ekuiteti i prinarit
 Shpalosjet

Sherbime tjera

 Pergaditja e tatimeve ne baze ligjeve te administrates tatimore te Kosves
 Keshilla financiare
 Trajnime te kontabilieteit financiare
 Kontrolli i mbrendshem